Touristik Fachkraft Verkauf (m/w) / Touristik Fachkraft Gruppenreisen (m/w)